Advies bij grondzaken

Kunt u advies gebruiken bij grondzaken? De Brug Taxaties kan u helpen. Grond is groot en waardevol. De Brug Taxaties is een ervaren en gecertificeerde taxateur en adviseur voor grondzaken. Zij kunnen voor u onderzoeken of de gebiedsontwikkeling die u voor ogen heeft haalbaar, beheersbaar en verantwoord is.

De grondexploitatiewet

In de grondexploitatiewet krijgen gemeenten de mogelijkheid om kosten van de planontwikkeling te verhalen op grondeigenaren. In deze wet zijn zaken zoals planschade opgenomen. In de afdeling Grondexploitatie van het Besluit ruimtelijke ordening wordt onder andere nader uitgewerkt welke soorten kosten in aanmerking komen om te worden verhaald en wanneer dit is geoorloofd. Degene die het meeste profijt heeft, levert de grootste bijdrage in de kosten van de planontwikkeling; dat is het gegeven waar de grondexploitatiewet op gebaseerd is. Wat de hoogte en de verdeling van de exploitatiebijdrage is, hangt af van het vroegtijdig in beeld brengen van het kostenverhaal.

Advies van De Brug Taxaties

Wijziging van het bouwprogramma en fasering en infrastructuur zijn aspecten die grote invloed kunnen hebben op de exploitatiebijdrage. Kunt u de hulp gebruiken van De Brug Taxaties? Neem dan contact op en zij staan voor u klaar met advies op het gebied van grondzaken. Meer weten over grondexploitatie? Op de site vindt u meer informatie.

 

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.